Centrum psychoterapii
poznawczo behawioralnej

NaMyśli to przestrzeń dla Ciebie. Możesz tu zbliżyć się do swoich emocji, pozbierać myśli, przyjrzeć się sobie i rozpocząć proces świadomej drogi do terapeutycznego celu. Będziemy Ci w tym asystować w atmosferze szacunku i zrozumienia.

Dowiedz się więcej o terapii poznawczo-behawioralnej

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to podstawowa forma wsparcia dla osób poszukujących pomocy. Jest przeznaczona dla osób doświadczających różnego rodzaju kryzysów, problemów życiowych czy trudności przystosowawczych. Główne cele wsparcia psychologicznego:

  • odzyskanie równowagi emocjonalnej;
  • powrót do sposobów funkcjonowania sprzed kryzysu;
  • pomoc w dostrzeżeniu i zaangażowaniu posiadanych zasobów;
  • uwolnienie od napięcia i stresu.

Zgłoszenie się na konsultację do psychologa stanowi pierwszy krok do rozwiązania problemu. W zależności od sytuacji specjalista może wskazać najlepszą dla Ciebie formę pomocy.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to praca z terapeutą nad obranym celem. Z każdą osobą indywidualnie opracowujemy plan terapii w oparciu o jej potrzeby i zgłaszane trudności. Dobieramy metodykę działania i wspólnie określamy czas trwania terapii. Dzięki temu uczestnik terapii świadomie bierze udział w procesie na każdym jego etapie.

Cennik

  • Psychoterapia indywidualna (w gabinecie) – 200 zł
  • Psychoterapia indywidualna (online) – 200 zł
  • Konsultacja psychologiczna – 200 zł
  • Therapy in english (Maria Bochenek) – 220 zł

KAŻDA SESJA TRWA 50 MINUT

Nasz zespół

MARIA BOCHENEK

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat nr 1615 PTTPB). Obecnie uczestniczę w szkoleniu z Indywidualnej Terapii Schematu w ośrodku akredytowanym przez ISST. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
W NaMyśli prowadzę konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych.
Pracuję także w języku angielskim.

Czytaj więcej

EWA ZGODA

Jestem psychoterapeutą w trakcie certyfikacji , członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz muzykoterapeutą.
Prowadzę terapię indywidualną i grupową dla osób dorosłych.

Czytaj więcej

KLAUDIA KORNACKA

Jestem psycholożką i psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia w terapii
poznawczo-behawioralnej (CBT). Prowadzę terapię indywidualną dla osób dorosłych.

Czytaj więcej

IWONA OŚKIEWICZ-PYTLIK

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Poznawczym w Lublinie. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą powyżej 15. roku życia.

Czytaj więcej