Na czym polega psychoterapia indywidualna

Co to jest psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia indywidualna w Warszawie polega na indywidualnych, regularnych spotkaniach psychoterapeuty z
pacjentem. Podczas spotkań, psychoterapeuta wraz z pacjentem omawiają zgłaszane trudności i pracują
nad ich znaczeniem, rozumieniem oraz rozwiązaniem. Psychoterapia to forma rozmowy, jednak różniąca
się od tej z bliską osobą – psychoterapia indywidualna polega na zawiązaniu relacji terapeutycznej, jest
formą leczenia.

Psychoterapia indywidualna Warszawa jak wygląda?

Podczas pierwszych 2-3 spotkań psychoterapeuta zbiera wywiad – to znaczy, że zadaje pytania
dotyczące różnych obszarów życia pacjenta w celu lepszego zrozumienia trudności i ich schematów. Po
tym czasie ustalane są cel lub cele terapii oraz zawierany jest kontrakt terapeutyczny. Psychoterapia
indywidualna polega na rozmowie – terapeuta spełnia swoją rolę i towarzyszy pacjentowi w trakcie
całego procesu, tym samym wspierając go i prowadząc. Podczas spotkań i rozmowy (zarówno na żywo,
jak i online)
, psychoterapeuta zadaje pytania, które pozwalają dostrzec nowe czy nieznane fakty, zwraca
uwagę na trudności z innej perspektywy, co wspiera w budowaniu swojej wewnętrznej siły, a także uczy
nowego spojrzenia na trudności i sposobów radzenia sobie z nimi.
Warto podkreślić, że terapeuta nie rozwiąże za nas problemów – nie da złotej rady, nie powie co
zrobić, nie wręczy magicznej tabletki. Terapia ma na celu wsparcie w samodzielnym podejmowaniu
decyzji. Psychoterapia indywidualna polega na odnajdywaniu wewnętrznych zasobów, motywacji i
możliwości zmiany w uczestniku terapii.

Co daje psychoterapia?

Przede wszystkim psychoterapia indywidualna daje przestrzeń do rozmowy o problemach,
zmartwieniach i trudnościach. Pozwala na uwolnienie się od napięcia i zapewnia bezpieczną przestrzeń
do wyrażenia siebie. Pacjenci często odczuwają ulgę już poprzez samo wypowiedzenie na głos swojego
cierpienia,
co skutkuje ukojeniem i poczuciem „lekkości”. Psychoterapia indywidualna polega także na
nauce rozpoznawania i nazywania problemów – uczy umiejętność ich identyfikacji, co umożliwia
wypracowanie wspólnie z terapeutą konkretnych narzędzi, które pomogą skutecznie poradzić sobie w
różnych sytuacjach. Dzięki terapii można uzyskać lepszy wgląd w siebie, a tym samym uczestnik terapii
uczy się patrzeć na trudności z innej perspektywy, co prowadzi do dostrzegania nowych sposobów
radzenia sobie.
Dzięki psychoterapii pacjent może nauczyć się być własnym terapeutą i w adaptacyjny, nowy sposób
radzić sobie z problemami. Psychoterapia indywidualna Warszawa oraz online.

Ile kosztuje psychoterapia indywidualna w Warszawie oraz online?

Na koszt psychoterapii indywidualnej wpływ ma szereg znaczących czynników, składają się na niego:

  • Doświadczenie psychoterapeuty – wykształcenie, zaawansowanie w szkoleniu psychoterapeutycznym (terapeuta może być w trakcie szkolenia, w trakcie certyfikacji lub już z certyfikatem), liczba odbytych szkoleń i przeprowadzonych procesów,
  • Lokalizacja – ceny w większych miastach mogą różnić się od cen w mniejszych miejscowościach,
  • Częstotliwość spotkań – cotygodniowe spotkania mogą mieć niższy koszt niż spotkania co dwa tygodnie lub rzadsze,
  • Długość sesji terapeutycznych – sesje mogą trwać od 45 minut do 90 minut, tym samym ich cena będzie się różniła,
  • Rodzaj sesji – sesje indywidualne są zazwyczaj mniej kosztowne od sesji dla par czy terapii rodzinnej. Psychoterapia w języku obcym także może być obciążona dodatkowymi kosztami.

Ogólny koszt psychoterapii indywidualnej w Warszawie jak i online to kwestia bardzo indywidualna, zależna od wielu czynników – nawiązując
współpracę z terapeutą, warto zwrócić uwagę na to, czy wysokość opłaty za spotkanie jest zawarta w
kontrakcie terapeutycznym.

Aktualnie ceny za sesję psychoterapii indywidualnej w nurcie poznawczo – behawioralnym (50 minut)
mieszczą się w przedziale od 99 zł do nawet 300 zł i więcej.

Ile trwa psychoterapia?

Nie da się konkretnie ustalić czasu trwania psychoterapii. To, ile czasu potrwa, zależy od wielu
czynników, między innymi od tego, z jakim problemem zgłasza się pacjent czy nurtu terapeutycznego.
Patrząc na psychoterapię poprzez pryzmat czasu jej trwania, można podzielić ją na trzy poniższe zakresy:

  • Psychoterapia krótkoterminowa – trwa od 3 do 6 miesięcy (czyli ok. 12 – 24 cotygodniowych spotkań).
  • Psychoterapia średnioterminowa – czas jej trwania to od 6 miesięcy do około 12 miesięcy.
  • Psychoterapia długoterminowa – będzie nią terapia trwająca kilka/kilkanaście lat.

Choć z założenia psychoterapia poznawczo – behawioralna jest terapią krótkoterminową, może trwać
nawet kilka lat. Na fakt ten składają się indywidualne czynniki, takie jak podejście pacjenta, czyli jego
zaangażowanie, motywacja do zmian czy zaangażowanie w pracę pomiędzy sesjami. Nie bez znaczenia
jest siła przymierza terapeutycznego i jakość relacji pomiędzy terapeutą a uczestnikiem.

Psychoterapeuta może mniej więcej określić czas trwania terapii – po tym czasie powinna nastąpić sesja
podsumowująca wykonaną pracę i rozmowa z pacjentem o jego dotychczasowych osiągnięciach.
Następnie podejmowana jest decyzja o wychodzeniu z procesu terapeutycznego lub kontynuowania
pracy terapeutycznej nad nowymi celami.
Może się zdarzyć w toku terapii także tak, że najpierw terapeuta wraz z pacjentem zawrą kontrakt
opierający się o terapię krótkoterminową, jednak z biegiem czasu będą ten kontrakt renegocjować i
terapia zmieni się w średnioterminową.

Psychoterapia indywidualna w Warszawie oraz online. Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu