Terapia
poznawczo-behawioralna (CBT)

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (ang.cognitive-behavioural therapy, CBT) to tak naprawdę zestawienie licznych metod terapeutycznych.
W CBT podstawą jest zrozumienie zależności między sytuacją, myślami, emocjami a zachowaniem.

Terapeuta w celu zrozumienia problemów analizuje wyżej wymienione strefy. Stanowią one całość i wzajemnie na siebie wpływają. Niezmiernie ważnym aspektem terapii CBT jest współpraca klienta i terapeuty, oraz aktywność obu stron. Klient jest ekspertem w obrębie własnych problemów a terapeuta, jako specjalista, jest ekspertem od mechanizmów ich powstawania. Połączenie wysiłków ze strony terapeuty i klienta prowadzi do rozwiązania problemu oraz redukcji cierpienia.

Narzędzia w CBT

Terapia poznawczo-behawioralna wykorzystuje konkretne ćwiczenia, które klient wykonuje wspólnie z terapeutą oraz samodzielnie.

Podstawową techniką w CBT jest dialog sokratejski. Polega on na zadawaniu przez terapeutę pytań w taki sposób, by pomóc klientowi znaleźć zniekształcenia myślowe, które generują dyskomfort psychiczny i jednocześnie nauczyć go tworzenia myśli wspierających opartych na dowodach.

Inną techniką jest skalowanie, polegające na określaniu emocji czy przekonań na subiektywnej skali np., 1-10. Skalowanie umożliwia dostrzeżenie tego, jak z czasem zmienia się nasilenie emocji.

Dodatkowo wykorzystuje się różnego rodzaju dzienniczki, służące do dokumentowania zachowania, myśli i emocji pojawiających się pomiędzy sesjami.

Poza tym, korzysta się także z technik ekspozycji, eksperymentów behawioralnych, zapisów myśli czy planowania czynności i monitorowania związanych z aktywnością emocji.

III ‘fala’ CBT

W naszej pracy integrujemy wiele metod, polegając przede wszystkim na tzw. III fali, czyli najnowszej generacji terapii poznawczo – behawioralnej. W jej ramy wpisuje się między innymi:

Dialog Motywujący

W NaMyśli pracujemy posługując się Dialogiem Motywującym (DM), czyli opartym na współpracy, zorientowanym na cel sposobie komunikowania się, zwracającym szczególną uwagę na język zmiany. Ma on w zamierzeniu umocnić motywację i zobowiązanie do osiągnięcia konkretnego celu przez wydobycie oraz zbudowanie u osoby jej własnych powodów do zmiany w atmosferze akceptacji i współczucia.

Skuteczność nurtu CBT

Terapia CBT ma wieloletnią tradycje badawczą a jej skuteczność opisywana jest w olbrzymiej ilości publikacji. Terapia poznawczo-behawioralna jest skuteczna w leczeniu takich zaburzeń jak depresja ,zaburzenia lękowe, takie jak: zespół lęku uogólnionego, lęku społecznego ,zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, zespół stresu pourazowego, zaburzenia odżywiania i wielu innych. Wyniki badań potwierdzają metaanalizy (Hofmann i in., 2012). Skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej online została również potwierdzona w badaniach (Barak i in., 2009).

Zyski z terapii

W trakcie trwania terapii klient nabywa umiejętności takie jak:

Dzięki terapii ma szansę stać się swoim „własnym terapeutą” dzięki czemu łatwiej może stawiać czoła trudnościom w przyszłości.