Maria Bochenek

Ukończyłam psychologię o specjalności w zakresie psychologii klinicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (jednolite studia magisterskie). Ukończyłam czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej z Dialogiem Motywującym w ośrodku rekomendowanym i atestowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat nr 1615 PTTPB).

Sposób pracy dopasowuje do pacjenta, wykorzystując techniki poznawcze i behawioralne oraz Dialog Motywujący. Podczas spotkań najważniejsze jest dla mnie zbudowanie relacji opartej na bezpieczeństwie i zaufaniu.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Pracuję także w języku angielskim.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Środowiskowym Domu Samopomocy typu A zajmującym się rehabilitacją społeczną uczestników, w Areszcie Śledczym realizując oddziaływania psychokorekcyjne wobec osadzonych, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania się oraz na stażu w poradni Akademii Motywacji i Edukacji gdzie prowadziłam terapię dla osób cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe i napady złości. Odbywałam psychiatryczny staż kliniczny w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota (SZPZLO Warszawa – Ochota). Poza stażami, warsztat kliniczny doskonaliłam pracując w poradniach psychoterapeutycznych. Nieustannie podnoszę swoje kompetencje jako psychoterapeuta, uczestnicząc w różnych szkoleniach.

Obszary pomocy

Pracuję z osobami dorosłymi zmagającymi się z trudnościami psychologicznymi i emocjonalnymi.
Pomagam osobom, które doświadczają:

  • Obniżonego nastroju (depresja, przewlekły smutek, brak motywacji i poczucia sensu)
  • Lęków i fobii (lęk uogólniony, społeczny, ataki paniki, fobie proste)
  • Zaburzeń obsesyjno- kompulsyjnych
  • Przewlekłego stresu
  • Trudności w relacjach
  • Niskiej samooceny
  • Wstydu
Maria Bochenek - namysli
Maria Bochenek

Ewa Zgoda

Relacje międzyludzkie są dla mnie jedną z ważniejszych wartości w życiu. Uwielbiam słuchać i odkrywać jak wielopoziomowe są konstrukcje naszych wewnętrznych światów, jakimi wielobarwnymi jesteśmy istotami. Tak samo działam w gabinecie- słucham i buduję relację, która daje poczucie bezpieczeństwa, zaciekawienia i uważności nastawionej na uczestnika terapii. Praca terapeutyczna mnie pasjonuje i daje mi możliwość towarzyszenia w poprawie czyjejś relacji ze sobą i światem.

Zdecydowałam się na pracę w nurcie poznawczo – behawioralnym z głębokiego przeświadczenia, że terapia powinna być nastawiona na rozwiązanie problemu, na jasne cele terapeutyczne i znalezienie narzędzi do ich osiągnięcia a wszystko we współpracy i ze świadomym udziałem w tym procesie osoby potrzebującej pomocy. Czerpię w pracy z nowych fal tego nurtu opartych na akceptacji i zaangażowaniu, z dialogu motywującego i inspirującej terapii schematów.

Jestem psychoterapeutą w trakcie certyfikacji , członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz muzykoterapeutą. Umiejętności terapeutyczne rozwijam w czteroletniej Szkole Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej z Dialogiem Motywującym rekomendowanej przez PTTPB. Swoją pracę regularnie superwizuję.

Doświadczenie

Ukończyłam dwuletnie Dwustopniowe Szkolenie w Zakresie Muzykoterapii Grupowej w Psychiatrii i w Psychoterapii przy Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Uczestniczyłam w szkoleniu Family Connections realizowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno- Behawioralnej.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam na stażu w poradni Akademii Motywacji i Edukacji gdzie prowadziłam terapie głównie z osobami zmagającymi się z depresją, dysregulacją emocji oraz dotkniętymi stratą. Odbyłam staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Klinice Nerwic i Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz staż z muzykoterapii w specjalistycznym centrum terapii Gedeon Medica w Konstancinie -Jeziornej. Byłam wolontariuszką w Centrum Praw Kobiet. Przez kilka lat pracowałam w Środowiskowym Klubie Kazimierz w Krakowie z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych.

Cały czas rozwijam się i kształcę podnosząc kompetencje na szkoleniach i wykładach dotyczących psychoterapii w różnych obszarach.

Obszary pomocy

Pracuję z osobami dorosłymi, które cierpią z powodu depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno- kompulsyjnych, problemów emocjonalnych, poczucia życiowego zagubienia lub kryzysu ale też z osobami nastawionymi na rozwój osobisty i świadomą pracę nad sobą.

Ewa Zgoda - namysli
Ewa Zgoda